[P2P-F] Fwd: 💠 «Μία νέα αντίληψη για την παραγωγή αξίας από την οικονομία των Κοινών & της ομότιμης παραγωγής στη μετά-Covid εποχή» | Συνέντευξη ΕΝΑ

Michel Bauwens michel at p2pfoundation.net
Fri Mar 19 14:59:46 CET 2021


---------- Forwarded message ---------
From: Theodora Kotsaka <theodorakotsaka at yahoo.com>
Date: Fri, Mar 19, 2021 at 8:57 PM
Subject: 💠 «Μία νέα αντίληψη για την παραγωγή αξίας από την οικονομία των
Κοινών & της ομότιμης παραγωγής στη μετά-Covid εποχή» | Συνέντευξη ΕΝΑ
To: Theodora Kotsaka <theodorakotsaka at yahoo.com>


FYI


*Παρατηρητήριο των Κοινών ΕΝΑ | Συνέντευξη*
*«Μία νέα αντίληψη για την παραγωγή αξίας από την οικονομία των Κοινών και
της ομότιμης παραγωγής στη μετά-Covid εποχή»*Ο *Michel Bauwens* είναι ιδρυτής του P2P Foundation και του Commons
Strategies Group. Συνεργάζεται με παγκόσμια δίκτυα ερευνητών σχετικά με την
ομότιμη παραγωγή, την τεχνολογία και την επιχειρηματική καινοτομία. Τα
τελευταία χρόνια είναι διευθυντής έρευνας του Commons Transition, μίας
πλατφόρμας για την ανάπτυξη εφαρμοσμένων πολιτικών με στόχο τα κοινά.

Τη συνέντευξη πήρε και επιμελήθηκε η Συντονίστρια του Παρατηρητηρίου των
Κοινών του ΕΝΑ *Δώρα Κοτσακά*.

------------------------------

*Θα μπορούσατε να δώσετε έναν ορισμό για τον όρο «βασισμένη στα κοινά
ομότιμη παραγωγή» (commons-base peer production, CBPP) και για ποιο λόγο
εμφανίζεται ως αναδυόμενη τάση στην ανάλυσή σας;*

*Παρά το πλήθος των, προφανώς, αρνητικών συνεπειών της μονοπωλιακής
ιδιοκτησίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα τελευταία έχουν δώσει τη
δυνατότητα νέων μοντέλων δημιουργίας και κατανομής της παραγόμενης αξίας
εξαιτίας της ικανότητας αυτοοργάνωσης δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε μεγάλες
κλίμακες. Η παραγωγή συμβαίνει τόσο στα περιθώρια, όσο και στον πυρήνα της
κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο όρος P2P (peer to peer) αναφέρεται στη
δυνατότητα σύνδεσης ομοτίμων σε μεγάλους αριθμούς μέσω ψηφιακών συστημάτων,
ενώ τα κοινά περιγράφουν την ικανότητα δημιουργίας ή διαχείρισης κοινών
πόρων με αυτόνομο τρόπο.*

*Στο πρώτο στάδιο, σήμαινε την ικανότητα συν-παραγωγής ελεύθερου
λογισμικού, ανοιχτών σχεδίων και διαμοιρασμένης γνώσης. Σήμερα βρίσκεται
στον πυρήνα του καπιταλισμού. Το 2011 συνιστούσε το 1/6 του ΑΕΠ και έχει
τροφοδοτήσει σε μεγάλη έκταση τις κολοσσιαίες ψηφιακές πλατφόρμες, οι
οποίες διαφορετικά δεν θα υπήρχαν. Ωστόσο, παραμένει μία εκθετικά
αυξανόμενη πρακτική από την πλευρά των πολιτών, η οποία τροφοδοτεί πλήθος
εναλλακτικών οικονομικών εγχειρημάτων. Η ανάπτυξη του κώδικα ανοιχτού
λογισμικού συνεχίζει ραγδαία αυξανόμενη.*

*Το δεύτερο στάδιο προέκυψε μετά τη συστημική κρίση του 2008, όταν
εκατομμύρια κατοίκων των πόλεων άρχισαν να δημιουργούν αστικά κοινά, όπως
αμοιβαιοποιημένα συστήματα προμηθειών. Στη συνέχεια γίναμε μάρτυρες του
δεκαπλασιασμού της ανάπτυξης των αστικών κοινών. Κάτι που μπορώ να
επιβεβαιώσω μετά την καταγραφή αυτού του τύπου πρωτοβουλιών στη Γάνδη το
2017, αλλά και την αποτύπωση της τάσης σε ποικίλες αναφορές προερχόμενες
από διαφορετικές χώρες. Τα περισσότερα από αυτά τα αστικά πρότζεκτ έχουν
αναδιανεμητικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν παράγουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες,
αλλά τα αναδιανέμουν μέσω οικοσυστημάτων δομημένων γύρω από τα κοινά. Για
παράδειγμα, κοινότητες καταπιστευτηριών γης (land trusts), συνεταιρισμούς
διαμοιρασμού μέσων κινητικότητας και άλλα παρόμοια.*

*Τα τελευταία χρόνια έχουμε μετακινηθεί στην τρίτη φάση, που χαρακτηρίζεται
από την ύπαρξη παραγωγικών κοινών, δηλαδή ανοιχτών συνεργατικών συστημάτων
που παράγουν υλικά αγαθά. Υπάρχουν σήμερα πρωτοβουλίες και παραγωγικά
οικοσυστήματα όπου ακόμα και η παραγωγή λαμβάνει χώρα με τη χρήση
μηχανισμών στηριγμένων στα κοινά, όπως η ανανεώσιμη ενέργεια και τα
οργανικά τρόφιμα. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα ελεύθερης συνεργασίας μεταξύ
ομοτίμων, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους προκειμένου να παράγουν αξία από
κοινού, σε ανοιχτά συνεργατικά συστήματα που διευκολύνονται από την ψηφιακά
διασυνδεδεμένη τεχνολογία. Έχουμε ομότιμη παραγωγή βασισμένη στα κοινά.**Όλη η συνέντευξη*
<https://enainstitute.us14.list-manage.com/track/click?u=5ab8bb6e3ad5836cd45d3111e&id=1b4ea5f5d6&e=a5029da83d>
[image: ENA Institute for Alternative Policies]
<https://enainstitute.us14.list-manage.com/track/click?u=5ab8bb6e3ad5836cd45d3111e&id=5fd13df0f2&e=a5029da83d>
[image: ENA Institute for Alternative Policies]
<https://enainstitute.us14.list-manage.com/track/click?u=5ab8bb6e3ad5836cd45d3111e&id=2b86aa98c5&e=a5029da83d>
[image: LinkedIn]
<https://enainstitute.us14.list-manage.com/track/click?u=5ab8bb6e3ad5836cd45d3111e&id=f9853a961e&e=a5029da83d>
[image: Instagram]
<https://enainstitute.us14.list-manage.com/track/click?u=5ab8bb6e3ad5836cd45d3111e&id=f944abf62c&e=a5029da83d>
[image: ENA Institute for Alternative Policies]
<https://enainstitute.us14.list-manage.com/track/click?u=5ab8bb6e3ad5836cd45d3111e&id=5ecab8fc51&e=a5029da83d>

*Copyright © 2021  [ENA Institute for Alternative Policies] All rights
reserved*


*Our mailing addresses are:*
info at enainstitute.org & enainstitute at gmail.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences
<https://enainstitute.us14.list-manage.com/profile?u=5ab8bb6e3ad5836cd45d3111e&id=a0ffdb5ef2&e=a5029da83d&c=cd0f11d217>
or unsubscribe from this list
<https://enainstitute.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=5ab8bb6e3ad5836cd45d3111e&id=a0ffdb5ef2&e=a5029da83d&c=cd0f11d217>.-- 
Check out the Commons Transition Plan here at: http://commonstransition.org


P2P Foundation: http://p2pfoundation.net  - http://blog.p2pfoundation.net

<http://lists.ourproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/p2p-foundation>Updates:
http://twitter.com/mbauwens; http://www.facebook.com/mbauwens

#82 on the (En)Rich list: http://enrichlist.org/the-complete-list/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ourproject.org/pipermail/p2p-foundation/attachments/20210319/fe45ed77/attachment-0001.html>


More information about the P2P-Foundation mailing list